Boris Iofan ve Udarnik İçin İnceleme Notları

1. İdeoloji ve mimarlık arasındaki ilişki, veya biraz daha somutlaştırırsak, bir ideolojinin ya da siyasi fikrin mimaride ne şekilde temsil edileceği sorusu – bugün neredeyse unutulmuş olsa da – bir dönemin en tartışmalı konularından biriydi. Özellikle büyük rejim değişikliklerinin yaşandığı 1. Dünya Savaşı’nın hemen ardından, sadece Sovyetler’de değil, Avrupa’daki diğer otoriter/totaliter yönetimlerde de rejimin yeni mimarisinin nasıl olması gerektiği üzerine [...]